شنبه ، 30 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 

دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين

 
 


دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين

دانشكده مهندسي انرژی و فناوري‏هاي نوين با رويكرد فعاليت در زمينه علوم و فنون جديد شكل گرفته است. گروه‏هاي آموزشي اين دانشكده عبارتند از: مهندسی هوافضا ، مهندسی صنايع خمير و كاغذ و مهندسی بيوتكنولوژي کشاورزی. در پاييز 1386 دانشكده فعاليت آموزشي خود را با پذيرش اولين دوره دانشجويان کارشناسي‏ارشد در رشته‏هاي مهندسی هوافضا گرايش مهندسي فضايي و مهندسي منابع طبيعي - صنايع خمير و كاغذ در پرديس زيرآب دانشگاه شهید بهشتی آغاز نمود. گروه آموزشي مهندسی بيوتكنولوژي کشاورزی نيز با پذيرش 16 دانشجو فعاليت آموزشي خود را از پاييز 1387 آغاز نموده است.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
 
جامعه دانشگاهی