صفحه اصلی
مراسم تقدیر و تشکر از معاون مدیر امور مالی
  • 17215 بازدید

این مراسم در روز دوشنبه مورخ 1399.08.06 ساعت 00: 15 در اتاق ریاست دانشکده برگزار شد.

در این مراسم که سرکار خانم دکتر اخوان مدیر و مهندس تقی پور معاون مدیر امور مالی، دکتر قنادپور رئیس و آقای عاشوری مدیر اجرایی دانشکده حضور داشتند دکتر قنادپور ضمن خیرمقدم به مهمانان، طی سخنان مبسوطی به بیان جایگاه و نقش مهم و تاثیر گذار مدیریت امور مالی در عملکرد دانشگاه پرداختند و از تلاش ها و زحمات مهندس تقی پور در طی دوران حضور و خدمت در دانشگاه تقدیر و تشکر کردند.

لازم به ذکر است مهندس تقی پور معاون امور مالی به پارک علم و فن اوری دانشگاه گرگان نتقل شدند.