تاريخچه

پس از فراهم آوردن مقدمات تشكیل دانشكده مهندسی‌ فناوری‏‌های نوین در جلسه شورای محترم گسترش آموزش عالی در سال 1382، هیات امنای محترم دانشگاه نیز به استناد مجوز مذكور در نشست مورخ پانزدهم فروردین ماه 1383 خود، نمودار و پست‌‏های سازمانی دانشكده را مورد تصویب قرار داده و معاون محترم اداری مالی وقت، طی نام‌ه‏‏ای در تاریخ دوازدهم تیر ماه 1384 سازمان تفصیلی دانشكده را با 34 پست سازمانی به رئیس محترم وقت دانشكده ابلاغ نمودند. شورای گسترش عالی در جلسه مورخ هجدهم آذرماه 1385 خود با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی، در جلسه مورخ سی‌ام دیماه 1385 خود با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی، صنایع خمیر و كاغذ در پردیس زیرآب دانشگاه و در جلسه مورخ  بیست و دوم دی‌ماه 1386 خود با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی در مقطع كارشناسی ‏ارشد موافقت به عمل آورد.

دانشكده در حال حاضر فعالیت خود را با سه عنوان رشته شامل مهندسی هوافضا، فرآورده‌های سلولزی و کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی با اقدام به جذب هیات‌علمی و تكمیل كادر آموزشی خود دنبال می‏‌كند. همچنین نام این دانشکده در حال حاضر به نام دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا تغییر پیدا کرده است.
دانشکده فناوری­‌های نوین و مهندسی هوافضا در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر فعالیت دارد:

دوره کارشناسی:

 • رشته مهندسی هوافضا
 • رشته مهندسی صنایع مبلمان

 دوره کارشناسی‌ارشد:

 • رشته مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
 • رشته مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل
 • رشته مهندسی هوافضا - سازه­‌های هوایی
 • رشته مهندسی صنایع مبلمان
 • رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی
 • رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ - فرآورده‌های سلولزی
 • رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ - کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی

 دوره دکتری:

 • رشته مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
 • رشته مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
 • ​رشته مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل