حمیدرضا رودی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

حمیدرضا رودی

فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا / پالایش زیستی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب، 1387 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی منابع طبیعی - علوم صنایع چوب و کاغذ، 1377 ← 1380
  • کارشناسی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صنایع چوب -مهندسی منابع طبیعی چوب شناسی وصنایع چوب، 1373 ← 1377

علایق پژوهشی

صنایع خمیر و کاغذ

تماس

شماره تماس: 42451094
رایانامه: h_rudi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4354